Velocita4u – Management Consulting

Velocita4u AB är ett bemanningsföretag som specialiserat sig på att förmedla konsulter med spetskompetens inom områden som är kritiska för olika företag och organisationer. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och erbjuder tjänster i södra Sverige.

Vi erbjuder tjänster på affärsmässiga grunder och vårt sätt att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant med hänsyn tagen till miljö och arbetsmiljö. Vi ska följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.

Velocita4u - Miljö

Som företag har vi kvalitet, kundnytta och miljö i affärsfokus där vi tar ansvar för en hållbar utveckling. Våra konsulter använder kollektivtrafik i den mån arbetet inte avsevärt inskränker på kvaliteten på våra tjänster, vi använder lågenergilampor för all belysning, luftvärmepump och bioenergi för uppvärmning och återvunnet kopieringspapper, i den mån vi måste printa ut eller kopiera.

Vårt sätt att arbeta ska leda till att vår egen och våra kunders energianvändning minskar och positiv miljöpåverkan ökar. I vår verksamhet ska vi hjälpa våra kunder att minska användningen av farliga ämnen och förebygga föroreningar.

Velocita4u - Arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska upplevas som säker och trivsam. Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för verksamheten.

Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister. Var och en har ett eget ansvar för sin säkerhet.