Om Velocita4u

Velocita4u är ett innovativt konsultbolag som vänder sig till företag och organisationer med tekniskt komplex verksamhet. Via partners samverkar vi för att snabbt möta kunders behov av konsulter med rätt kompetens och erfarenhet. Med kunden i fokus arbetar vi effektivt för att skapa mervärde, trygghet och bygga långsiktiga relationer. Våra erfarna konsulter sätter sig snabbt in i existerande processer för att antingen leverera enligt kundens förväntningar eller föreslå förbättringar för att öka kundens effektivitet.

Projektledare och managementkonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Velocita4u tillför mervärde och kvalité

Vad skiljer då Velocita4u från andra aktörer på konsultmarknaden? Till skillnad från bemanningsföretag så förmedlar Velocita4u endast seniora konsulter för komplexa uppdrag, baserat på personlig relation. Och till skillnad från andra konsultbolag så utvecklar Velocita4u sin kompetensbank genom långvariga partnerskap med företag och fristående konsulter, snarare än genom att anställa egna konsultresurser. Detta gör att vi kan garantera snabbast tänkbara tillsättning av rätt konsult för ett framgångsrikt och kostnadseffektivt genomförande av projekt. 

 

Några av våra kunder