Erfarenhet inom Offentlig Sektor

Vi har erfarenhet av att leda verksamhetsutredning avseende kommunens plan- och exploateringsprocess,
med fokus på informationsbehov och stödsystem, för de interna administrativa processerna, i avsikt att
effektivisera verksamheten. Utredningar där hela processen involverades och berörde Fastighetskontor, Stadsbyggnadskontor samt Trafikkontoret.

Projekt i bl a. Sverige inkluderande såväl IT system som tjänster inom:

Kollektivtrafik

• Trafikledningssytem med GPS och kartstöd
• Informationssystem för resenärer på web, hållplatser, inne i fordonet och till mobiler
• Fordonsdatorssytem för bussar för hantering av destinationsskyltning, kalkylering av rättidighet, 
  fordonsunderhåll
• Centrala system för samordning och effektivisering av totala fordonsflotta buss, tåg och båt. 
  Bl a prioriteringsystem av kollektivtrafikens framkomlighet.
• Statistiksystem för uppföljning av punktlighet, resenärsbeläggning med mera

Ambulans och räddningstjänst

• Utsättningssytem av ambulanser GPS och kartstöd
• Rapporteringssystem från ambulans till sjukhus om patienttillstånd
• Fordonsdatorssystem för ambulanser
• Stödsystem för utryckande personal ex. checklistor, språkstöd/översättning
• Statistiksystem för uppföljning av utryckningstider med mera.

Försvarsmakten

Utöver ovanstående uppdrag inom den offentliga sektorn har vi också utfört uppdrag inom Försvarsmakten.
  verksamhets- och organisationsutveckling