Erfarenhet av projektledning inom Telekombranschen

Vi har mångårig erfarenhet inom Telekombranchen av projektledning för såväl utvecklingsprojekt, kundprojekt, produktifieringsprojekt som projekt för kvalitetssäkring. Inte sällan har de projekt vi drivit varit mycket komplexa med flertalet interna och externa leverantörer samt ibland även med representanter från kunder.

Med våra konsulters mångåriga erfarenhet från komplexa projekt får vi alla inblandade parter att tillsammans säkerställa kvalitet i alla faser av projektet, att leverera enligt tidplan och inom uppsatt budget.

Vi har ett stort kontaktnät med konsulter med erfarenhet såväl från telekomoperatörer som leverantörer av infrastruktur, vilka kan bistå med konsultativ rådgivning.Vi lämnar självklart referenser och mer detaljerat beskrivana genomförda uppdrag och CV på förfrågan.