Våra erfarenheter av projektledning inom ekonomi

Ofta använder vi på Velocita4u devisen "Ekonomistyrning för ökad lönsamhet", där vi då avser att med en tydlig ekonomistruktur kan ekonomifunktionen vara en väsentlig anledning till framgång och ökad lönsamhet.

En annan specialitet för oss är verksamhetsstyrning, vilken skall skapa mervärde för kunden genom att hjälpa dem att optimera sina existerande affärsmodellers potential för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det gäller att identifiera de värdeskapande processerna, hitta tydliga begrepp att mäta för att slutligen analysera och föreslå justeringar för att uppnå ännu högre effektivitet.

Då ekonomifunktionen skall vara ett av naven i verksamhetsförändringen gäller det att skapa transparens och standardiserad information till alla interakterande funktioner.

Andra områden som vi ofta fokuserar på är kapitalbindningen i bolagen. Våra konsulter har bl.a erfarenhet av rollen som ekonomichef där dessa är vana att hantera sedvanliga arbetsuppgifter såsom budget, prognoser, kvartalsrapportering, bokslut och deklarationer. Vi har konsulter med erfarenhet av redovisningsprinciperna US GAAP och IFRS.

Nedan har vi listat specifika ämnesområden som vi har arbetat med;

• Implementation av olika affärssystem såsom bl.a. SAP och Movex
• Implementation av ”scanning-system” för decentraliserad leverantörsfakturahantering
• Implementation av olika analysverktyg såsom ”Merkur” och ”Qlikview”
• Logistik (speditionsupphandlingar och lageranalys)
• Definiering av policy för exempelvis kredithantering, inköp och prissättning
• Omstruktureringsprocesser relaterade till HR samt andra organisatoriska dito
• Framtagning av verksamhetssystem för uppfyllande av ISO 9001
  projektledning och kvalitetssäkring