Projektledning - Projektledare

Projektledning är vårt kärnområde där majoriteten av våra konsulter har sin absoluta styrka.

Vi erbjuder projektledning för alla komplexiteter inom de brancher vi valt att fokusera på. Inom olika branscher har det utvecklats olika projektmetodiker som anses vara speciellt anpassade för dessa.

Våra projektledare har kompetens inom de vanligaste metodikerna som förekommer inom våra huvudbranscher vilket är en styrka för oss, men också en trygghet för våra kunder där de dels kan ”känna igen sig” men också jämföra det aktuella projektet med andra redan genomförda projekt.

Exempel på projektmetodiker som vi behärskar är PROPS, RUP (Rational Unified Process), SCRUM, PPS, PMP och IPMA.

Den erfarenhet som våra projektledare besitter borgar för en mycket hög sannolikhet att projekten genomförs med avsett resultat, i enlighet med uppsatt tidplan och till allokerad budget. Nedan är en referenslista med redan genomförda projekt.