Våra tjänster


Vi erbjuder att inom 24h förmedla projektledare eller verksamhetskonsulter med rätt kompetens och erfarenhet ur vår kompetensbank på mer än 100 kvalificerade konsulter, för projekt med alla komplexitets-
grader. Med våra erfarenheter inom ledar-
skap kan vi även erbjuda ”chef att hyra”.

Vårt konsulterbjudande kompletteras med en produktportfölj för effektivt projekt- och processtöd, bland annat Tieto On-Demand Development Platform, som är en fulltskalig tjänst som erbjuder integration, underhåll och support av virtuella utvecklingsplatt-formar, dynamisk infrastruktur och effektivt utnyttjande av maskinvara.

 

Erfarna projektledare och verksamhetskonsulter inom process- och projektstöd.

Velocita 4u i värdekedjan.        

Ladda ner:

Vi har lösningen! 

Tieto On-Demand Development Platform