Verksamhetsutveckling inom Energibranschen

Vi har under många år varit verksamma inom Energibranschen och har därför kunnat bygga upp en gedigen erfarenhet av såväl strategiskt som operativt utvecklingsarbete från flertalet av Sveriges större energiföretag.
Vi har även lång och väldokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom många kund-, syskon-, leverantörs- och intressentbranscher till energiområdet.

Våra Interimschefer inom Energibranchen har bland annat erfarenhet som IT-chef, Kundservicechef och Försäljningschef emedans våra Managementkonsulter bland annat har ansvarat och genomfört uppdrag
inom strategisk planering, verksamhetseffektivisering, ekonomistyrning, organisationsutveckling, årliga planerings/uppföljningsprocessen, internhandel, större IT-projekt samt beställarstöd.

Vi har ett brett och specialiserat kontaktnät inom området och kan bistå med konsultativ rådgivning inom
de flesta vanligt förekommande utvecklingsbehoven. Vi kan på förfrågan lämna referenser och mer
detaljerat beskriva kompetens, genomförda uppdrag och CV.
  Strategiskt och operativt utvecklingsarbete. Konsulter och projektledare.